VUKOV PROZOR U SVET

VUK kao multikulturalna i multidisciplinarna ustanova kulture želi da razvije digitalnu povezanost sa svojom publikom – sa ciljem da kroz nove komunikacione platforme postane mesto susreta savremenih umetničkih trendova, prezentacije novih, mladih talenata i novih vrednosti i mesto dijaloga kojima se preispituju fenomeni savremenog društva.

 

VUKOV PROZOR U SVET omogućava mladim ljudima, saradnicima iz različitih zemalja sveta, da u VUKU pronađu svoje mesto, da pišu, stvaraju i postavljaju svoje blogove i tako približe kulturu sredine u kojoj žive i omoguće nam da sagledamo i upoznamo sve kulturološke razlike i sličnosti. Nadamo se da ćemo na ovaj način bolje povezati različite kulture i u međusobnom dijalogu stvoriti jedan novi kvalitet.

[pt_view id=“2b0f427yaj“]