JAVNE NABAVKE 2017.

JAVNE NABAVKE 2017.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – DOBARA TONSKA OPREMA ZA POTREBE USTANOVE KULTURE „VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ“

Fizičko-tehnička i protivpožarna zaštita objekta Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić“

ODRŽAVANJE HIGIJENE U OBJEKTU USTANOVE KULTURE „VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ“

ŠTAMPA