Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

29.09.2018. – Scena „Kult”

18:00 – 18:30
Ana Galikovska-Gajevska i Mažena Kaminska:
Muzika–pokret–prostor: muzika u interpretaciji pokreta
19:00 – 20:00
Rodgers & Hammerstein The Sound Of Music
Mjuzikl u izvođenju studenata treće godine
Muzičke pedagogije sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

PREDSTAVE