JA SAM PTICA, JA SAM SVE!

JA SAM PTICA, JA SAM SVE!

Premijera: 30. mart 2019.
Scena „Kult”, Sezona 2018/19.

Rad je nastao kao doktorski umetnički projekat Orlandić Katarine na Fakultetu Dramskih umetnosti u Beogradu, 30. marta 2019. godine.

Mentor: red.prof. Biljana Mašić Aleksić

Frida Kalo – Katarina Orlandić

Smrt, Bolest, Život – Filip Milićević, Đorđe Galić, Jovan Živković
Kompozitor: Katarina Ranković
Koncept, režija, organizacija – Katarina Orlandić
Izrada lutaka: Milanka Živanović i Dejan Orlandić
Grafički dizajn: Vladan Slavković
Tehnička podrška: Milan Miladinović i Darko Janković
Svetlo majstor: Milomir Džuver
Ton majstor: Petar Kalinić
Dizajn svetla: Jovica Pavić
Dizajn zvuka: Bratislav Vasilić i Katarina Orlandić
Šminka: Jovana Hajrović
Fotografi: Stanko Đalić Cane i Nataša Ilić

Predstava je nastala kao doktorski rad Orlandić Katarine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 30. marta 2019. godine.

U osnovi predstava je monodrama u kojoj se verbalni elementi prepliću sa koreodramskim elementima koji preuzimaju glavnu ulogu. Kada je reč o glumačkom izrazu akcenat je stavljen na fizičku ekpresiju.Tema predstave jeste bol Fride Kalo i njena unutrašnja borba sa njim.

Odabirom slika Fride Kalo, njihovim raščitavanjem i detaljnim proučavanjem njegog života nastao je tekst predstave. Njen život i stvaralaštvo bili su zasnovani na kontrastima, ispunjeni veselim bojama i ujedno crnilom, u njima su u isto vreme vladali sreća i tuga, ali i smeh i pesma nasuprot tišini i samoći ateljea gde je uživala i gde su nastajale njene slike. Te krajnosti Fride Kalo jesu inspiracija i povod da se u radu oživi njen lik.

Troje mladih glumaca: Đorđe Galić, Filip Milićević i Jovan Živković koji su akteri predstave u ulozi su Fridinih demona smrti, seksualnosti, volje za životom, ega, ljubomore, strasti, straha, ponosa, umetnosti … sa zadatkom da je opomenu da ništa u životu ne može da se izbegne i da se sve iz njene mašte i kreativnosti može predstaviti kao nadrealna slika njenog sveta kao način suočavanja sa tragičnom sudbinom. Od njih može na kratko da pobegne, ali ne može da ih se otarasi. Bol je sveprisutna.

Muzika koju je kompozitorka Katarina Ranković komponovala za predstavu nastala je sa ciljem da dočara atmosferu Fridinog unutrašnjeg stanja, ona kao lik prati njenu borbu sa sobom i sa bolom.

PREDSTAVE