JAVNE NABAVKE 2018.

JAVNE NABAVKE 2018.

Fizičko-tehnička i protivpožarna zaštita objekta Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić“

ODRŽAVANJE HIGIJENE U OBJEKTU USTANOVE KULTURE „VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ“

ŠTAMPA

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA – NABAVKA RASHLADNOG AGREGATA

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA – NABAVKA SVETLOSNE I TONSKE SCENSKE OPREME