KURSEVI – BULEVAR 77

U sklopu svog programa, a prilagođeno prethodnom iskustvu polaznika, škola muzičkog teatra Bulevar 77 posvećuje pažnju najbitnijim pojmovima i tehnikama iz tri primarne oblasti mjuzikla:  Gluma, Pevanje, Igra. Shodno svojim interesovanjima, polaznici će moći da biraju iz kojih oblasti će pohađati nastavu.

1. Odsek Gluma

U okviru glumačkih radionica, obuhvaćene su osnove scenskog izvođenja i muzičkog teatra. Obrađivaće se sledeće teme:

 • Istorija umetnosti muzičkog teatra
 • Opšti pojmovi glume i tehnike muzičkog teatra
 • Sistemi glumačkih tehnika:
 • Osnove dramske radnje
 • Razvoj lika
 • Žanrovska prilagođenja
 • Scenski pokret
 • Scenska igra
 • Scenska borba

 

2. Odsek Igra

Na časovima plesa, počinje se od osnovnih koraka različitih plesnih žanrova za početnike, dok polaznici sa prethodnim plesnim iskustvom mogu usavršiti svoje znanje. Kurs obuhvata ove nastavne celine:

 • Moderni plesovi
 • Balet
 • Step ples
 • Folklor
 • Gluma za plesače muzičkog teatra

 

3. Odsek Pevanje

Polaznici će na ovom odseku imati priliku da razviju svoje glasovne mogućnosti, usavrše izvođačke pevačke tehnike uz stručnu pomoć iskusnog predavača.  U okviru kursa polaznici će imati prilike da savladaju:

 • Tehnike pevanja
 • Javni nastup
 • Jazz
 • Pop
 • Rock

Edukativni program će se:

– održavati svakog vikenda u prostorijama Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić”
– trajati od marta 2017. do juna 2017.
– plaćati na mesečnom nivou.

Mesečno će obuhvatati:

– 8 do 10 sati pevanja;
– 8 do 10 sati plesnih časova;
– 8 do 10 sati glume.

Maksimalan broj polaznika za odsek Glume je 6 do 12 osoba.
Maksimalan broj polaznika za odsek Igre je 6 do 12 osoba.
Maksimalan broj polaznika za odsek Pevanja je 6 do 8 osoba.

Na kraju semestra, polaznici „Bulevara 77” će nastupati na sceni Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić”.

Za pohađanje dva ili tri odseka mogući su popusti:

– 10% za pohađanje dva odseka;
– 20% za pohađanje tri odseka.