RASPORED I CENA – BULEVAR 77

Popusti:

– Ukoliko jedna osoba ide na dva kursa (npr. pevanje i gluma) cena je 7,000 din za ta dva kursa (umesto 8,000);
– Ukoliko jedna osoba ide na sva tri kursa cena je 10,000 din za ta tri kursa (umesto 12,000).