Управни одбор

Председник: Александра Вићентијевић
Чланови: Миња Бегић, Темира Лукић, , Предраг Ђуровић, Даница Игњатовић, Миломир Џувер, Гала Гајић

Надзорни одбор


Председник: Мирјана Богуновић 
Чланови: Јовица Малевић, Петар Калинић
ЦИЉЕВИ
 • Продукција високо квалитетних савремених театарских форми.
 • Продукција алтернативних програма.
 • Копродукција и партнерство на : пројектима савремене позоришне и драмске форме, пројектима савременог плеса, пројектима алтернативних и нових уметничких тенденција (невербални театар, дигитални театар...), пројектима савремене урбане музичке културе.
 • Склапање међународних копродукцијских уговора о новим позоришним и плесним представама.
 • Израда и реализација самосталних или партнерских инклузивних пројеката.
 • Афирмација и приказивање пројеката младих позоришних уметника.
 • Развијање едукативних програма за младе.
 • Успостављање добре сарадње са европским институцијама културе и фондацијама које подржавају уметничке програме.
 • Израда, реализација и партнерство на пројектима који промовишу интеркултурни дијалог и културну размену.
 ПРИНЦИПИ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • Подизање свести о друштвеној одговорности за стварање урбане, савремене локалне културне политике.
 • Право сваког појединца да учествује у културним програмима, развија и задовољава своје културне потребе.
 • Едукација младих за учешће у стварању културних програма.
 • Пуноправно учешће особа са инвалидитеом у стварању културних програма.
 • Стварање програма који промовишу културне различитости.
 • Подстицање дијалога и партнерства различитих институција и организација из области културе.
 • Развијање европског културног идентитета.
 • Развијање предузетничког духа у раду.
 • Принципи тимског рада, толеранције и солидарности.
 • Смањење трошкова.
 • Повећање броја посетилаца.
 • Остваривање значајног сопственог прихода.

Мисија

Наша је мисија да користећи релевантне, савремене тенденције у области уметности задовољавамо културне потребе  најширег слоја публике и омогућимо  заинтересованим појединцима и групама грађана да партиципирају у културном и свеколиком уметничком стваралаштву кроз трибине, пројекте, дискусије, драмске радионице, социјални тј.форум театар.

Извештај о раду

Извештај о раду Установе културе "Вук Караџић" од 2008. до 2012. године

Преузмите извештај у пдф формату

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Директор

Сања Ђурђевић

Уметнички саветник

Егон Савин