Adresa

Teatar Vuk
Bulevar kralja Aleksandra 77a
11000 Beograd, Srbija

Do nas najbrže  možete možete stići sledećim linijama gradskog prevoza: 5, 6, 7, 14, 32, 65,
dok u neposrednoj blizini staju 2, 3, 12, 25, 25P, 26, 74.